Τεχνολογία 

Δεν επιτρέπονται οι επαγγελματικές επικοινωνίες εκτός ωραρίου στη Γαλλία

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε στη Γαλλία και τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποσυνδέονται από οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο αφορά την εργασία όπως οι υπολογιστές, Smartphones και το Email φυσικά, μετά το τέλος της εργασιακής ημέρας.

Ο νέος νόμος υποχρεώνει τις επιχειρήσεις με 50 ή περισσότερους εργαζόμενους να διαπραγματευτούν τους όρους και προϋποθέσεις επικοινωνίας σε ώρες εκτός γραφείου με τις επιχειρήσεις να πρέπει να μεριμνούν έτσι ώστε οι υπάλληλοι θα αποσυνδέονται από τη δουλειά του γραφείου ειδικά σε ότι αφορά τα Email.
Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία η επιχείρηση θα πρέπει να ανακοινώσει εσωτερικούς κανόνες επικοινωνίας εκτός ωραρίου.

Αυτή η νομοθεσία ήταν για πολλά χρόνια μέσα στα αιτήματα των συνδικάτων στη Γαλλία μια και όπως αναφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει μεγάλη αύξηση στην αδήλωτη εργασία με τους εργοδότες να πιέζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν εκτός ωραρίου.

Το υπουργείο εργασίας της Γαλλίας ανάφερε σε δήλωσή του ότι αυτά μέτρα σχεδιάστηκαν για να εξασφαλίσουν τις συνθήκες ανάπαυσης των εργαζομένων και την ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής.

Μερικές εταιρείες στη Γαλλία έχουν ήδη εφαρμόσει κανόνες επικοινωνίας μέσω Email εκτός ωραρίου ενώ κάποιες κλείνουν τους mail servers μετά το πέρας της εργασιακής ημέρας.

Οι εργασιακή νομοθεσία στην Γαλλία δέχθηκε πρόσφατα μερικές αλλαγές που έφεραν μεγάλες απεργίες από τα συνδικάτα μια και πλέον είναι πιο εύκολες οι απολύσεις ενώ μειώθηκε και η αποζημίωση των υπερωριών. Επίσης οι εργασιακή εβδομάδα 35 ωρών έχει δεχθεί διάφορες εξαιρέσεις αυξάνοντας τις ώρες εργασίας.

Related posts