Ξόμπλιασμα 

ΑΠΟΜ΄ΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ!!

Νιώθου πουλύ πιρήφανους, γιατ’ είμι Ευρωπαίους, ασχέτους μέσα σ’ κουσιφτά, βρίσκουμι τελευταίους!!!!!
Μό που του βάζου στου μυαλόμ’, αισθάνουμι σπουδαίους, ας μην είμι τσ’ αχάριστους, σα βέρους Ευρωπαίους!!!!
Γίντσι γ’ Ιλλάδα ακταρμάς, ήρτι κόσμους λαθραίους, δεν σκέφτουμι σα ρατσιστής, γιατ’ είμι Ευρωπαίους!!!
Μη τα σκαλίζου τσι βρουμούν, γίνουμι πια χυδαίους, αφού του ΟΧΙ του κάναν ΝΑΙ, απόμ’να Ευρωπαίους!!!

Related posts