Αναμνήσεις απο το χωριό.... Γενικά Ξόμπλιασμα 

ΣΤΣΛΙΣΙΑ ΖΟΥΓΗ!!

Έχου καρσί μια παστριτσά
έχ’ δυο στσύλ’που γαυγίζιν,
μπαίνιν τσι βγαίνιν στου μπαλκόν’
του κόσμου κουιγιουντίζιν.

Βγάγ’σιτς τσι βόλτα αγκαλιά
στου πάρκου να γυρίσιν,
τσ’ έφτου π’καθούτι τα μουρά
θα πάν να κατουρίσιν.

Σα τα μουρά τ’ς παρακαλιούν
τ’ς κουπρόστσυλ’ για να χέσιν,
οπ’ νάνι μαγαρίσματα
παντού θα ν απουθέσιν.

Αυτό θα πεί στσλύσια ζουγή
στ’ν Αθήνα που πιρνούμι,
ν’άχειν γοι στσύλ’ τα αγαθά
τσι γοι ανθρώπ’ να π’νούμι.

Γλωσσάρι:καρσί = απέναντι – παστριτσά =καθαρή – κουιγιουντίζιν=πειράζουν -στσλίσια =σκυλίσια

Ο ΞΟΜΠΛΙΑΣΤΗΣ

Related posts