Ασουματιανός Γενικά 

Απαγόρευση κυνηγιού

Πάνε  πολλά   χρόνια    από τότε   που τέθηκε    σε   ισχύ  η απαγόρευση του   κυνηγιού  για  κάποιους  μήνες. Απαγόρευση  που έγινε   δύσκολα  αποδεκτή   από ένα   μέρος   κυνηγών, αφού ανέτρεπε   μια αγαπημένη συνήθεια   πολλών ετών.

Βασίλ’ς  λοιπόν,  ένας  από τους  ποιο  φανατικούς  κυνηγούς,   δεν μπορούσε   να αποδεχτεί  με  τίποτα  τον  περιορισμό αυτόν. Έτσι  λοιπόν, όπως έκανε  πάντα,  έφευγε  το πρωϊ  για το μεροκάματο στα  κτήματα  με το όπλο   στον ώμο, μέσα  στην απαγορευμένη περίοδο, σαν   να μην συνέβαινε τίποτα, όπως  πάντα!!!  Η  συμπεριφορά  αυτή συνεχίστηκε  για    καιρό και δεν πέρασε  απαρατήρητη  από τους   χωριανούς  αφού  όλοι  ήξεραν  ότι ήταν  φιλήσυχος άνθρωπος με μηδενική  παραβατικότητα .

Κάποιο  απόγευμα   λοιπόν,  γύρισε  από τη δουλειά, ξεκουράστηκε  και  βγήκε στον καφενέ .  Κάθισε  κοντά  στους ανθρώπους  που έκανε παρέα,  (κυνηγοί και εκείνοι), οπότε  κάποιος  (Ν’κόλας) άνοιξε τη σχετική συζήτηση  και  ακολούθησε  ο διάλογος:

–              Ν’κολας: Καλά  ρε Βασίλ’  παίρν(εις)  του   τ’φέτσ(ι) μαζί;  Αφού μαθέ  απαγουρεύειτει!!!

–              Βασίλ’ς  : Ε, εμπα  ν’ απαγουρεύειτει, γω του κ’βανιό  στουν  ώμου μ’ μ’ είδι  κανές  να ρίξου; Απαγουρεύειτει  δηλαδή α του έχου στουν ώμου; Απαγουρεύειτει να κυνηγώ   όχ(ι)  να  έχου  τ’φετς!!!

–              Ν’κολας: Καλά, άμα   ταιριάς(ει)  δηλαδή  ε  θα ριξ(εις);

–              Βασίλ’ς :  Ε  Ν’κόλα γω  παγαίνου  στου μπαχτσέ τσι  πουλιμώ μη τα    μπαχτσαβαν’κά, όμους  άμα  ταιριάς(ει)  τσι   φανεί  κανές  λαγός  τι θα τ’ πω μαθέ ;  ….…ξαναέλα    του    Σεπτέμβριου π’ θα ν’ αφήνειν;

–              Ν’κόλας:  Τσι θα ρίξ(εις) μαθέ;  Άμα  συ  πιάσει ν’   θα  συ  …γδάρειν!!!

–              Βασίλ’ς : άμα   φανεί  λαγός, θα σταφνιαστεί (1)    θα    γδαρτεί  επί τόπου,   θα  μαγειρευτεί στου μπαχτσέ  τσι θα τουν φέρου μαγειρημένου!!!!  Απαγουρεύειτει  δηλαδή να έχου τσι φαγί μαζί  μ’;

Σε κάποιο, μικρό, διάστημα  αργότερα  έπαψε  να παίρνει  το όπλο μαζί του   αποδεχόμενος  την απαγόρευση.

Δεν   γνωρίζω  αν έριξε  ή όχι    σε  απαγορευμένη περίοδο , γιατί  δεν ήταν  του χαρακτήρα του να παρανομεί, ήθελε  όμως  να καταγράψει  τις  αντιρρήσεις  του για την απαγόρευση που τον ενόχλησε  πάρα  πολύ.

 

Σταφνιαστεί =   στην περίπτωσή μας  θα  πυροβοληθεί, θα σκοτωθεί!!

Related posts