Γενικά Η φωτογραφία της ημέρας Του τσιντρίδ 

Η φωτογραφία της ημέρας

Ετούτος οι ανήφορος κατήφορο θα φέρει !!
Οι απότομες κλίσεις υπαγορεύουν (για λόγους στατικότητας) τη διαμόρφωση στενομέτωπων σπιτιών, σε τρόπο που οι τοίχοι τους να δημιουργούν αντιστήριξη του ενός με το άλλο. Ο κεντρικός δρόμος του χωριού το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα αυτής της πυκνής αστικής δόμησης.
Βάστα, Στρατή! Ετούτος οι ανήφορος κατήφορο θα φέρει !!
(Φωτό Κώστα Σταματέλλη)

Related posts