Ασουματιανός Γενικά 

Τα τσβάλιασα (1) πριν μη τσβαλιάσειν

Στο συνεταιρισμό του μικρού χωριού, του Γιαννέλ(ι) ήνταν γραμματικός, αφού την εποχή εκείνη το να είχε βγάλει κάποιος τη Β’ Γυμνασίου, σα ντου Γιαννέλ(ι), ήνταν … γραμματζούμινους (2).
Του Γιαννέλ(ι) λοιπόν, λειτουργούσε το συνεταιρισμό, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε δουλειά, γιατί πέρα από τα λάδια, τα λιπάσματα, είχε να διαχειριστεί και τις ανταλλαγές προϊόντων με άλλους συνεταιρισμούς ( μέχρι και σαπούνια μοίραζαν δωρεάν από την παράδοση της ελαιοπυρήνας στο σχετικό εργοστάσιο ).
Του Γιαννέλ(ι) τα κατάφερνε κουτσά – στραβά, τηρούσε τα βιβλία και τους λογαριασμούς όπως του είχαν υποδείξει . Από τήρηση αρχείων, όπως την εννοούμαι σήμερα, ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα. Είχε όμως τη πρόνοια, τα έγγραφα, τα χαρτιά που του ερχόταν και παρελάμβανε για το συνεταιρισμό, να τα φυλάει καλού – κακού σε ένα τσουβάλι, αφού πρώτα τα έκανε ένα βώλο (για να μην πιάνουν πολύ χώρο) .
Κάποια στιγμή λοιπόν, έφθασε έλεγχος από το αρμόδιο Εποπτικό Όργανο (ναι, ναι κάποτε υπήρχαν τέτοια και λειτουργούσαν κιόλας ).
Αφού έλεγξαν τα οικονομικά στοιχεία, τα βιβλία που τηρούσε και γενικά αφού έγινε καθολικός έλεγχος , ήρθε η ώρα να ελέγξουν και την αλληλογραφία του συνεταιρισμού. Ζητάνε λοιπόν το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία.
Του Γιαννέλ(ι) λέγ(ει) : Τι ντα’νει (3)έφτα;(4)
Του εξηγούν τι είναι και του Γιαννέλ(ι) παρουσιάζει το τσουβάλι με τα τσαλακωμένα έγγραφα και τους λέει :
– Να τούτανα (5) είναι .
– Τι είναι αυτά κυρ Γιάννη, τον ρωτά κάποιος απ’ το Εποπτικό
– Τα χαρτιά που μ’ γύριψεις, ‘κείνα που μας ήρθαν απαντά του Γιαννέλ(ι), έδγου τα έχου ούλα, κάτσιτει (6) τσι βρείτε τα, τα τσβάλιασα πριν μη τσβαλιάσειν!!!
Κόκκαλο τα μέλη του Εποπτικού!!!
Μιχ. Πολυπαθέλλης


Γλωσσάρι
1. Τσάβλιασα = τσουβάλιασα
2. Γραμματζούμινους = γραμματιζούμενος , μορφωμένος
3. Τι ντα’νει = τι είναι
4. Έφτα = αυτά
5. Τούτανα = τούτα, ετούτα
6. Κάτσιτει = καθίστε

 

Related posts